Jurysysteem voor de aangespannen sport


Opdrachtgever: Koopmans Geluid Elim
Opdrachtomschrijving: Digitaal jurysysteem voor de aangespannen sport

Al jaren werd er in de aangespannen paardensport door jury's op papiertjes geschreven wat zij vonden dat het beste paard van stal, of laten we zeggen voor de wagen was. De scores werden verzameld en na een tweede ronde (Standshow) werden de plaatsingen uitgerekend. Echter, ook in deze toch wel klassieke vorm van de paardensport heeft digitalisering plaatsgevonden.De KNHS is namelijk een Pilot gestart om scores op een nieuwe, digitale manier te verwerken.
Koopmans Geluid, die voor de paardensport regelmatig het geluid, licht en de visuals verzorgt, raakte hier bij betrokken en zorgde ervoor dat MHWD het nieuwe systeem mocht ontwerpen. Na enige tijd overleggen, ontwerpen, testen en verbeteren is het systeem nu van de grond en heeft het zich al overduidelijk bewezen. Het verslag van de eerste test is hier te lezen. De eerste concoursen waren natuurlijk spannend maar we hebben ons er vol succes door heengeslagen.

WAT IS HET?
'Het' is een systeem dat de beoordelingen van tuigpaarden digitaal verwerkt .HOE WERKT HET?
De kern van het systeem blijft natuurlijk een geheim recept, maar in grote lijnen gaat het als volgt:
Het beoordelen van de tuigpaarden wordt gedaan door 3 juryleden. Allen zijn voorzien van een tablet met een app ontwikkeld door MHWD. Hierop vullen de juryleden hun top 10 ranking in, waar het beste paard op plaats 1 komt en het minst goede paard op plaats 10. Van alle beoordelingen wordt een concreet oordeel berekend. Ditwordt naar een vierde tablet gestuurd, die in handen is van de omroeper. Hij kan op deze manier gelijk de winnaar omroepen. Als slagroom op de taart komen de uitslagen gelijk op het grote videoscherm van Koopmans, zodat al het publiek ook de scores kan inzien.


DE PLEK VAN MAGIENatuurlijk moet de apparatuur een plekje hebben. Dit is van een plek met overzicht op de baan zoals de jurywagen van Koopmans Geluid Elim. Hier zetten we de laptop neer waar het beheerpanel op bestuurd wordt. Daarnaast staat er de apparatuur voor het grote ledscherm om een optimaal beeld te genereren voor de toeschouwers.